Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2015

Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viasavor savor
1014 a705
Reposted fromirmelin irmelin viasavor savor
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viascorpix scorpix
jutro zostaje odwołane
masz tylko to
co jest teraz

i spójrz
rozejrzyj się
czy tak od zawsze
wyobrażałeś sobie
szczęście

jeżeli
nie zbierają ci się
łzy do oczu
czy
przekleństwa na języku
uwierz że
zazdroszczę
— Maria Goniewicz - Przegląd
Reposted fromgoniewicz goniewicz viascorpix scorpix

Bo cóż to za wolność? Nic nie musieć, nic nie czuć, nie zależeć od nikogo i nie pozwolić by ktoś zależał od Ciebie? To nie jest wolność, to jest śmierć, pociągająca, przyznaję, bo dokonana w oddychającym organizmie.
— Ignacy Karpowicz, Gesty
Reposted fromoblivions oblivions viascorpix scorpix
Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień twojego życia jest specjalną okazją.
— Monika Sawicka
Reposted fromSabela Sabela viascorpix scorpix
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— R.Brett - "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromnivea nivea viascorpix scorpix
Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— Erich Maria Remarque, „Trzej towarzysze”
Reposted fromMissMurder MissMurder viascorpix scorpix
6316 8683
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viascorpix scorpix
Zobaczysz, jeszcze Ci dziś przejdę przez myśl.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viascorpix scorpix
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viascorpix scorpix
4442 aca2
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix
4568 025d
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viascorpix scorpix
4592 aca6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viabrzoskvinia brzoskvinia

April 28 2015

3539 b9bd
Reposted frompheebs pheebs viatoskalatte toskalatte
5762 d5b5
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
Reposted fromisno isno viahowgh howgh
3735 2b4e
Reposted fromwhateveer whateveer viamartexxx martexxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl